แหล่งน้ำมันสิริกิติ์

ใครว่าเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำมัน คงต้องพับความคิดนั้นไปได้เลย เพราะที่นี่คือหนึ่งในแหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติซึ่งบริษัทปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานมาตั้งแต่พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบันโดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ยวันละ 20,000 บาร์เรล ภายในยังมีอาคารนิทรรศการ “ธารเพชร” แสดงขั้นตอนการขุดเจาะน้ำมันให้ได้เรียนรู้กันเต็มอิ่ม

 แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ได้รับการค้นพบเมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ.2524 โดย บริษัท ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด หรือไทยเชลล์ โดยมีการค้นพบน้ำมันปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์ที่หลุมสำรวจ “ลานกระบือเอ 1”  ในกิ่งอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และเริ่มผลิตน้ำมันเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2525  นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีการผลิตน้ำมันเพื่อใช่ในการพาณิชย์ จนถึงปัจจุบันแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ยังคงเป็นแหล่งน้ำมันบนบกขนาดที่มีใหญ่สุดในประเทศไทย  ซึ่งในวันที่ 12 มกราคมพ.ศ.2526 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดและได้พระราชทานนามอันเป็นสิริมงคลให้แก่แหล่งน้ำมันแห่งนี้ว่า “แหล่งน้ำมันสิริกิติ์”.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand