หวังร่างพ.ร.บ.ผังเมืองใหม่พัฒนาเมืองอย่างถูกต้อง

เวทีวิชาการชี้ ตั้งโจทย์พัฒนาเมืองเน้นกระจายอำนาจ อย่าตั้งแง่ท้องถิ่นไม่มีน้ำยา หวังร่างพ.ร.บ.ผังเมืองฉบับใหม่ นำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างถูกต้อง ระบุเป็นเรื่องน่ายินดี รบ.คสช. ปรับจากส่วนราชการสู่พื้นที่มากขึ้น

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA) จัดสัมนาวิชาการในหัวข้อ”มองเมืองต่างมุม มองมุมต่างเมือง” โดยนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) กล่าวว่า เมืองไทยยังอยู่ในจุดวิกฤตด้านการพัฒนาเมือง เนื่องจากโครงการสร้างของคนไม่ได้ถูกวางแผน ซึ่งมองว่าวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีเมืองใดที่ถูกวางเป็นระบบ อีกทั้งคนจัดทำผังเมืองไม่ใช่คนพัฒนาเมือง ประกอบกับภาพเมืองใหม่ที่เราต้องการจะเป็นยังไม่ชัดเจน จึงต้องกลับมาดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับประเทศของเรา ซึ่งสิ่งที่อันตรายคือ อย่าไปเลียนแบบการพัฒนาเมืองของประเทศอื่น แต่ต้องตอบให้ชัดว่าเราอยากได้อะไร และท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมพัฒนาไปด้วยกัน ทั้งนี้เชื่อว่าการพัฒนาเมืองไม่ได้เกิดจากกฎหมาย แต่อยู่ที่ความร่วมมือ หากถ้าไม่วางแผนเมืองให้ดีในวันนี้ อนาคตจะเดือดร้อนอย่างแน่นอน   ด้านนายอธิป พีชานนท์ กรรมการปฏิรูปด้านการผังเมืองและการใช้พื้นที่ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) กล่าวว่า หากพูดเรื่องผังเมืองเชื่อว่าภาครัฐคงไม่อยากปรับ เพราะเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน ขณะที่ประชาชนยังมีความรู้และความเข้าใจด้านผังเมืองน้อยมาก และที่ผ่านมาประเทศไทยจะยกนโยบายมาเป็นตัวนำ ไม่ได้นำกายภาพมาเป็นตัวตั้ง อีกทั้งการออกแบบผังเมืองก็ไม่เชื่อมโยงสอดรับซึ่งกันและกัน ซึ่งในต่างประเทศยกให้ผังเมืองมีความสำคัญระดับกระทรวง แต่ไทยให้เป็นเสี้ยวหนึ่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงมีแนวคิดผลักดันให้แยกออกมาเป็นกรมผังเมืองในอนาคต และหวังว่าร่างพ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม่ จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันอีกปัญหาสำคัญคือ ยังไม่มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง เพราะมองว่าท้องถิ่นไม่มีความพร้อม และอาจมีเรื่องผลประโยชน์ แต่ส่วนตัวเชื่อว่าท้องถิ่นย่อมเข้าใจสภาพแวดล้อมของตัวเองดีที่สุด   ขณะที่นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า ที่ผ่านมาประชาชนมองเรื่องผังเป็นเรื่องข้างบนและเป็นหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นการออกแบบผังเมืองจึงต้องมองว่าทำอย่างไรให้ประชาชนมีกินได้ด้วย และต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าภาระอยู่ที่ท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่ของทุกคนมาร่วมมือกัน โดยดึงต้นทุนของแต่ละท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาเมืองให้ได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากประชาชนไม่ร่วมมือ ภาครัฐก็ไม่สามารถขับเคลื่อนจนสำเร็จได้.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews