“ประธานกกต.”คาดส่งร่างก.ม.ลต.ตั้งท้องถิ่นให้ครม.23ก.พ.

“ประธาน กกต.”คาดส่งร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ครม.ได้ 23 ก.พ.นี้ ไม่หวั่นหากกรอบเวลากระชั้นเลือกตั้งระดับชาติ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการยกร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ว่า อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เกิดความรอบคอบ

โดยในสัปดาห์หน้า กกต.จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และคาดว่าจะส่งให้ครม.ได้ภายในวันที่ 23 ก.พ.นี้ ขณะที่กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอีก 5 ฉบับ ก็เป็นเรื่องที่ครม.จะพิจารณา ซึ่ง กกต.ดำเนินการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ส่วนการจะกำหนดให้เลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน และจัดเลือกตั้งเมื่อไหร่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ คสช. ทั้งนี้แม้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะมีเวลาที่ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งระดับชาติ ตนก็คิดว่าไม่คิดว่าเป็นปัญหา เนื่องจากตามกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการเลือกตั้ง กกต.มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลเท่านั้น ขณะที่การเลือกตั้งใหญ่ กกต.จะเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ซึ่งไม่ใช่งานหนักเพราะ กกต.มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews