คปภ.หนุนเอกชนใช้ระบบดิจิทัลประกันภัย

คปภ.บุกอาลีบาบา-ซีไออาร์ซีของจีน พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นด้านประกันภัย  หวังให้เอกชนไทยนำเทคโลยี-การพัฒนาระบบดิจิทัลจีนเป็นต้นแบบต่อยอดธุรกิจ  นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงผลการหารือหน่วยงานกำกับดูแลด้านการประกันภัยเซี่ยงไฮ้ หรือซีไออาร์ซีของจีนว่า   ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลด้านต่างๆ

โดยเฉพาะการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ของธุรกิจประกันภัย ซึ่งจีนมีการเติบโตรวดเร็ว และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูง และจีนอยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการขายประกันภัยออนไลน์  นอกจากนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีการขายประกันภัย ซึ่งในประเทศจีนมี คณะกรรมการกำกับดูแลธนาคารจีน หรือซีบีอาร์ซี  เป็นหน่วยงานกำกับดูแลธนาคาร แต่ซีไออาร์พีก็เข้ามาตรวจสอบกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคารดังกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews