กลุ่มจะหลีกเลี่ยงการสูญเสียตำแหน่งงาน

ยังคงมีการมองโลกในแง่ดีว่าสัดส่วนของพนักงาน 5,300 รายของกลุ่มจะหลีกเลี่ยงการสูญเสียตำแหน่งงานหากผู้ซื้อสามารถพบได้ในส่วนของธุรกิจของ Poundworld ในระหว่างกระบวนการบริหาร ผู้ค้าปลีกรายอื่น ๆ คาดว่าจะเลือกพื้นที่บางส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ถึง 355 แห่งขณะที่การดำเนินการ Poundworld ที่ลดลงอาจเป็นไปได้

อย่างไรก็ตามข่าวในวันจันทร์จะเป็นข่าวล่าสุดในเหตุการณ์สึนามิที่น่ากลัวของการพัฒนาถนนที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ซึ่งได้รับการประสานความพยายามในการหาข้อตกลงตัวทำละลายสำหรับธุรกิจคาดว่าจะดูแลการบริหารงานของ Poundworld แหล่งข่าวกล่าวว่าการอภิปรายระหว่างเจ้าของ Poundworld, TPG Capital และ Rcapital เกี่ยวกับข้อตกลงด้านการช่วยเหลือได้ลดลงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายวันหลังจากที่ Alteri Investors ซึ่งเป็นนักลงทุนรายอื่นได้รับคำสั่งซื้อ