แรงบันดาลใจ สร้างได้ด้วย ‘การอ่าน’

‘หนังสือ’ นับว่าเป็นกุญแจไขประตูบานใหญ่เพื่อเปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ให้กับตนเอง เพราะทำให้เราสามารถสัมผัสสิ่งต่างๆ ผ่านจินตนาการได้ด้วยการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผู้คน ความสวยงามของธรรมชาติ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญให้เราพัฒนาตนเองเพื่อได้สัมผัสจินตนาการเหล่านั้นอย่างแท้จริง “ผมได้ประสบสิ่งมหัศจรรย์กับพลังแห่งการอ่านด้วยตนเอง เพราะมีโอกาสได้อ่าน ได้เห็นทัศนียภาพของต่างประเทศจากหนังสือ ก็เกิดความกระตือรือร้นว่าในชีวิตนี้ต้องแสวงหาโอกาสที่จะออกไปสัมผัส ไปเห็น และพิสูจน์ให้ได้ถึงความสวยงามที่เราเคยอ่านในหนังสือ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เราเตรียมตัวแสวงหาความพร้อม พัฒนาศักยภาพของตนเอง และเปิดโอกาสให้ตนเองมากขึ้น” ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน บอกเล่าประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ

Continue reading “แรงบันดาลใจ สร้างได้ด้วย ‘การอ่าน’”